Wishes & Dreams

Երազանքս է ունենալ հեռախոս. ZTE Axon 40 Ultra

by Vazgen Azizyan Contact Me
Echmiadzin city, Armenia
$0 raised of $899 goal 0.00%
  • 0 Donations
  • No deadline
  • 0 Likes ( success)
Click "Like” to promote this fundraiser!
Մանկուց իմ երազանքս է եղել ունենալ սենսորային հեռախոս։ Ցանկանում եմ բարի մարդկանց շնորհիվ, ես էլ իմ կյանքում վայելել և զգալ այդ հաճույքը։
Այս հեռախոսը իմ դուրը շատ է եկել։
Շատ եմ խնդրում, օգնեք ինձ ձեռք բերել այն։ 
* * * * *
There are no donations
No results have been found

Gifts, Rewards or Items for sale not provided.

New->
... views

Related Projects

Take a look at other projects in the same category.

Lux Car Garage
Wishes & Dreams
Lux Car Garage

Me as an 18 yo I would love to open my own car garage where we will be taking ca...

$0 0.00%
raised of $6,000,000
Harout Na Harout Na 716 days left 0 Likes
Prepayment for mortgage loan
Wishes & Dreams
Prepayment for mortgage loan

Hi everyone. My name is Nora, i am living in Armenia, i am married and have a tw...

$0 0.00%
raised of $3,000
CD Tina Turner-1989 years
Wishes & Dreams
CD Tina Turner-1989 years

Ողջույն, ես ապրում եմ Վանաձորում և, քանի որ աշխատանք չունեմ, որոշեցի վաճառել ձայ...

$0 0.00%
raised of $700