Clothing & Fashion

Telir Sksenq Club / Թելիր Սկսենք

by Lilit Iskandaryan Contact Me
Yeghegnadzor, Armenia
$0 raised of $1,000 goal 0.00%
  • 0 Donations
  • No deadline
  • 0 Likes ( success)
Click "Like” to promote this fundraiser!
? My goal is to create a workshop where the youth of the community, gifted women and adults will have the opportunity to create, produce products with the right use of creative time, with the opportunity to present their work at the end of the year.
Teenagers will learn skills from illustration, needlework to Marash needlework.
The Telir Sksenq Club aims to develop and improve the abilities of young people and women through the acquisition of new skills and self-expression.
✂️? In order for the activities of the Telir Sksenq Club to become full-fledged and we can achieve our goals, we need sewing machines that will have several purposes at the same time.
Primary threads, rings, fabric to help socially vulnerable children.
***
? Իմ նպատակն է ստեղծել արհեստանոց որտեղ համայնքի երիտասարդները, շնորհալի կանայք , մեծահասակները հնարավորություն կունենան ստեղծագործելու, արարելու ժամանակի ճիշտ օգտագործմամբ արտադրանք տալու, իրենց իսկ աշխատանքները տարեվերջյան ներկայացնելու հնարավորությքմբ։
 Պատանիները կսովորեն հմտություններ՝ պատկերազարդելու, ասեղնագործության կարատեսակներից մինչև Մարաշի կարարվեստը։
✂️? «Թելիր֊սկսենք»-ի նպատակն  է  երիտասարդների,կանաց   կարողությունների զարգացումն ու բարելավումն՝ նոր հմտությունների ձեռքբերման և ինքնադրսեվորման միջոցով։
«Թելիր սկսենք» ակումբի գործնեությունը լիարժեք դարձնելու և նպատակին
* * * * *
There are no donations
No results have been found

Gifts, Rewards or Items for sale not provided.

New->
... views

Related Projects

Take a look at other projects in the same category.

Textile manufacturing
Clothing & Fashion
Textile manufacturing

I am Mher Barseghyan from Armenia, I am 18 years old, I am studying in local col...

$0 0.00%
raised of $10,000
mher Barseghyan mher Barseghyan 0 Likes
LucyArt Fashion Clothing. Made in Armenia.
Clothing & Fashion
LucyArt Fashion Clothing. Made in Armenia.

My name is Lusine. I am an Armenian fashion designer and I live in Yerevan. Plea...

$15 1.58%
raised of $950
"Nreni" manufacturer center need support
Clothing & Fashion
"Nreni" manufacturer center need support

Ես Նարինե Ճաղարյանն եմ, ապրում եմ ՀՀ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Իջևան քաղաքում։...

$135 2.70%
raised of $5,000