Charity & Nonprofit

ՁԵՐ 10 $ ԿԱՐՈՂ Է ՓՐԿԵԼ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

by Samvel Harutyunyan Contact Me
Armenia, Vanadzor, Lori region
$0 raised of $7,500 goal 0.00%
  • 0 Donations
  • No deadline
  • 3 Likes ( success)
Campaign viewed 884 times
Բարև Ձեզ Հարգելի Մարդ.
Ես Սամվելն Հարությունյանն եմ, Վանաձորի «ԼՈՌՈՒ ՄԻԳ» Հեռուստառադիոընկերության հիմնադիր տնօրենը.  ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՕԳՆԵԼ ՄԵՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ: 12 ՊՐՈՖԻՍԻՈՆԱԼ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԿՈՐՑՆԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ...
ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ ՈՒ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՆՔ ՁԵԶ.
Սամվել Հարությունյան
Հայաստան, Վանաձոր, Աբեղյան փ., 46ա
Էլ. փոստ՝ lorumig@gmail.com
Հեռ.՝ +374 91 474957, +374 77 474957
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՎ ՏԵՐԸ ՕՐՀՆԻ ՁԵԶ։
* * * * *
There are no donations
No results have been found

Gifts, Rewards or Items for sale not provided.

Related Projects

Take a look at other projects in the same category.

charity to support my family ... (
Charity & Nonprofit
charity to support my family ... (

I grew up without a father. I have worked in different positions. But in order n...

$20 0.40%
raised of $5,000
UnIwa UnIwa 1 Likes
《ԱՄՈՒՐ ԹԻԿՈՒՆՔ》 ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Charity & Nonprofit
《ԱՄՈՒՐ ԹԻԿՈՒՆՔ》 ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Menq 2020 tvakani sept 30 ic kangnac enq hay zinvori koxqin u ognum enq inchov k...

$0 0.00%
raised of $1,000
Purrfect Tales: Rescuing Stray Cats, Creating Forever Stories
Charity & Nonprofit
Purrfect Tales: Rescuing Stray Cats, Creating Forever Stories

Welcome to "Purrfect Tales: Rescuing Stray Cats, Creating Forever Stories," a he...

$0 0.00%
raised of $100,000
MDNoor Cat Care MDNoor Cat Care 0 Likes