Charity & Nonprofit

Մշակութային վերազինում "105 ռոյալ" մեգանախագիծ

by Artur Matevosyan Contact Me
Երևան, Հայաստան
$1 raised of $630,000 goal 0.00%
  • 1 Donation
  • Finalized
  • 0 Likes ( success)
Campaign viewed 705 times
<105 ռոյալ> մեգանախագիծը հայտարարում է համազգային մեծ համախմբում։ Ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում 2020թ․-ի ապրիլին նախատեսված նախաձեռնությունը հայտի պատճառներով հետաձգվեց, բայց գաղափարը, որը հզոր կոչ է անցյալը հիշելով դեպի ապագա գնալ, արդեն ժամանակն է իրագործել։
Բոլորիս մեծ ու փոքր աջակցությամբ՝ հատուկ այս նախագծի համար գրեթե ինքնարժեքով ձեռք բերվող 105-ռոյալները ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում հնչեցնելու են Կոմիտասից մինչև մեր օրերի հզոր ստեղծագործությունները՝ փաստելով, որ հայը որին ուզում էին բնաջնջել, աշխարհի մշակույթի ներկապնակը ամենավառ ու ինքնատիպ գույներով հարստացրած ժողովուրդն է, և այս հզոր մշակույթը կրողը կոչ է անում ասել <<Ոչ ցեղասպանություններին որևէ ժամանակում, աշխարհի որևէ կետում>>։ 105-ռոյալ իմ ու Ձեր շնորհիվ Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի տարածքում կհնչեն միաժամանակ․․․
Բոլոր ռոյալները կտրամադրվեն Հայաստանի և Արցախի երաժշտական դպրոցներին:
Հայաստանի ու Արցախի բոլոր երաժշտական դպրոցները կունենան նոր ռոյալներ, սահմանամերձ գյուղերի երեխաները կնվագեն պրոֆեսիոնալ ռոյալների վրա, եթե մեզանից յուրաքանչյուրն իր մեծ ու փոքր մասնակցությունն ունենա այս համամարդկային նախագծին։

The "105 Royal" Megaproject announces a great nationwide consolidation. The initiative was planned for April 2020 in the territory of the Genocide Memorial & postponed for a well-known reason, but the idea, which is a strong call to go to the future remembering the past, has already been implemented. With the support of all of us, the 105 royals acquired for this special project will perform powerful works from Komitas to the present day in the Genocide Memorial, proving that the Armenians, which they wanted to exterminate, are the people of world culture enriched with the brightest and most unique colors. The bearer of this powerful culture calls for saying "No to genocides at anytime, anywhere in the world." All the royals will be given to music schools of Armenia and Artsakh. All music schools of Armenia and Artsakh will have new royals, the children of the border villages will play professional royals if each of us has their big and small participation in this universal project.
* * * * *
  • Anonymous
    Anonymous sent $1
No results have been found

Related Projects

Take a look at other projects in the same category.

"Մի կյանք" բարեգործական կազմակերպություն
Charity & Nonprofit
"Մի կյանք" բարեգործական կազմակերպություն

Մի կյանք բարեգործական կազմակերպության նպատակն է տալ մարդկանց հիմնավոր օգնություն...

$0 0.00%
raised of $10,000
Gagik Gevorgyan Gagik Gevorgyan There is no time anymore-898 0 Likes
Purrfect Tales: Rescuing Stray Cats, Creating Forever Stories
Charity & Nonprofit
Purrfect Tales: Rescuing Stray Cats, Creating Forever Stories

Welcome to "Purrfect Tales: Rescuing Stray Cats, Creating Forever Stories," a he...

$0 0.00%
raised of $100,000
MDNoor Cat Care MDNoor Cat Care There is no time anymore-898 0 Likes
Needy
Charity & Nonprofit
Needy

I want to help poor and needy people in India and bahrain.

$0 0.00%
raised of $300,000
Pawan Kumar Pawan Kumar There is no time anymore-898 0 Likes