Technology & Innovation

Antidrone

by Rafael N Contact Me
Yerevan
$0 raised of $100,000 goal 0.00%
  • 0 Donations
  • No deadline
  • 1 Like ( success)
Campaign viewed 236 times
I want to create a system that will close Armenia's sky from the enemy to deepen all electronics, I need engineers, physicists, programmers and monetary support.
* * * * *
There are no donations
No results have been found

Gifts, Rewards or Items for sale not provided.

Related Projects

Take a look at other projects in the same category.

Forex առևտրային ռոբոտի գործողության իրական թեսթավորում
Technology & Innovation
Forex առևտրային ռոբոտի գործողության իրական թեսթավորում

Ես բանաստեղծ Արմեն Ալավերդյանն եմ, Հրազդանից։ Այս ռոբոտը  իմ հետազոտության...

$0 0.00%
raised of $1,000
Need new computer after 4 years of using laptop.
Technology & Innovation
Need new computer after 4 years of using laptop.

I have a laptop who i bought it in around 2019-2020. it is a ''MSI GF75 Thin 17,...

$0 0.00%
raised of $2,222
Jacke johnson Jacke johnson 177 days left 0 Likes
Էկոնոմ էլեկտրական ջեռուցում
Technology & Innovation
Էկոնոմ էլեկտրական ջեռուցում

Մեր ընկերությունը արտադրում է էլեկտրական չոր ջեռուցման համակարգեր, որոնք հիմնվ...

$0 0.00%
raised of $10,000