Charity & Nonprofit

Please i need help I really need help ! Got bankrupt! Scammer scammed me

by Aadil Hameed Contact Me
Kashmir
$0 raised of $30,000 goal 0.00%
  • 0 Donations
  • Finalized
  • 0 Likes ( success)
Campaign viewed 277 times
Hello my name is Aadil, i got scammed with 2lakh plus money by sime people. The money was not mine. My father is a labour he can't arrange it again.please help me. I have to pay my fee and buy a laptop please help me.?
* * * * *
There are no donations
No results have been found

Related Projects

Take a look at other projects in the same category.

Oqnenq kariqavor yntaniqnerin
Charity & Nonprofit
Oqnenq kariqavor yntaniqnerin

Փոքր գործողությունները հանգեցնում են մեծ փոփոխությունների:   Թո՜ղ մեր հայ...

$10 0.10%
raised of $10,000
Garik Garik There is no time anymore-168 0 Likes
"Մի կյանք" բարեգործական կազմակերպություն
Charity & Nonprofit
"Մի կյանք" բարեգործական կազմակերպություն

Մի կյանք բարեգործական կազմակերպության նպատակն է տալ մարդկանց հիմնավոր օգնություն...

$0 0.00%
raised of $10,000
Gagik Gevorgyan Gagik Gevorgyan There is no time anymore-168 0 Likes
Help me cure my daughter
Charity & Nonprofit
Help me cure my daughter

Hello dear Spyurk, I am Lida Galstyan asking you for help. We live in the city o...

$25 1.25%
raised of $2,000
Lida Galstyan Lida Galstyan There is no time anymore-168 0 Likes