Publishing & Writing

I will publish my scientific book

by Syuzan Ghazaryan Contact Me
Armenia
$0 raised of $1,000 goal 0.00%
  • 0 Donations
  • 12 days left
  • 0 Likes ( success)
Campaign viewed 672 times
Ես բազմիցս հանդիպել եմ գործարարների կողմից ներքին եւ արտաքին հաղորդակցության պակասի: նաեւ սխալ բանակցային մտածելակերպ: Ես շատ հետազոտություններ եմ արել եւ գրում եմ մի գիրք, որը օգտակար կլինի գործնական պատկեր ստեղծելու, ղեկավարելու հմտություններ ձեռք բերելու եւ գործարար բանակցություններ հաջող անցկացնելու համար: Այն կոչվում է Բիզնես հաղորդակցություն եւ ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ այն տպելու եւ հրատարակելու համար:
* * * * *
There are no donations
No results have been found

Gifts, Rewards or Items for sale not provided.

Related Projects

Take a look at other projects in the same category.

Orphan girls in Near East Relief orphanages, Alexandrapol/Leninakan 1919-31
Publishing & Writing
Orphan girls in Near East Relief orphanages, Alexandrapol/Leninakan 1919-31

The book is about girls orphans in American orphanages in Alexandrapol; Polygon,...

$0 0.00%
raised of $1,800
Ani  Manukyan Ani Manukyan 12 days left 0 Likes
I will write an engaging SEO article about a topic of your choice.
Publishing & Writing
I will write an engaging SEO article about a topic of your choice.

Hello, my name is David. I am a student and looking for a small financial suppo...

$2,250 112.50%
raised of $2,000
David Naroyan David Naroyan 12 days left 2 Likes
Professional Translations by Mery
Publishing & Writing
Professional Translations by Mery

I am Mery Ghumashyan, a native Armenian speaker with a Bachelor's Degree in Ling...

$69 6.91%
raised of $999
Mery Ghumashyan Mery Ghumashyan 12 days left 1 Likes