Wishes & Dreams

(14) Projects available in this category

Rania herbal jelly and Rania petroleum perfumed jelly
Wishes & Dreams
Rania herbal jelly and Rania petroleum perfumed jelly

The project began in Jan 2021and is licensed by the government of Uganda. I stud...

$0 0.00%
raised of $15,000
MRE Rations for my Dream
Wishes & Dreams
MRE Rations for my Dream

我本身就是個軍迷,夢想是吃到世界上任何一個國家的軍糧,但是由於家裡經濟條件不好,...

$0 0.00%
raised of $500
陳加祐 陳加祐 0 Likes
Please support the cause of feeding street cats
Wishes & Dreams
Please support the cause of feeding street cats

Every day we meet homeless animals that need food and care, the main animals are...

$0 0.00%
raised of $500
Lux Car Garage
Wishes & Dreams
Lux Car Garage

Me as an 18 yo I would love to open my own car garage where we will be taking ca...

$0 0.00%
raised of $6,000,000
Harout Na Harout Na 177 days left 0 Likes
Purpose of life
Wishes & Dreams
Purpose of life

 Ողջույն սիրելի բարերարներ։ Ես Քրիստինեն եմ և ուզում եմ ներկայացնել իմ կյան...

$0 0.00%
raised of $50,000
Help to have a normal life after 11 years of war
Wishes & Dreams
Help to have a normal life after 11 years of war

an armenian child was born for a poor family in syria and grew up in war and did...

$0 0.00%
raised of $50,000
paul demirgian paul demirgian 0 Likes
Երազանքս է ունենալ հեռախոս. ZTE Axon 40 Ultra
Wishes & Dreams
Երազանքս է ունենալ հեռախոս. ZTE Axon 40 Ultra

Մանկուց իմ երազանքս է եղել ունենալ սենսորային հեռախոս։ Ցանկանում եմ բարի մարդկան...

$0 0.00%
raised of $899
Vazgen Azizyan Vazgen Azizyan 0 Likes
natural food
Wishes & Dreams
natural food

Բարև ձեզ հարգելի բարերարներ։ Ես ուզում եմ խնդրել, որ օգնեք ինձ իրականացնել իմ ծր...

$0 0.00%
raised of $5,000
My dream is to have a digital piano | Իմ երազանքն է ունենալ թվային դաշնամուր
Wishes & Dreams
My dream is to have a digital piano | Իմ երազանքն է ունենալ թվային դաշնամուր

I am a 16-year-old pianist and my dream is to have a digital piano.  Please...

$0 0.00%
raised of $2,500