Education & Training

Swimming academy

by Abdul Ninja Contact Me
Bahrain
$0 raised of $5,000 goal 0.00%
  • 0 Donations
  • 223 days left
  • 0 Likes ( success)
Click "Like” to promote this fundraiser!
By Giving back to the community by helping ? the kids teaching and learning  swimming plus  basic life support  and  rescue skills .
* * * * *
There are no donations
No results have been found

Gifts, Rewards or Items for sale not provided.

New->
... views

Related Projects

Take a look at other projects in the same category.

Հոգեբանական աջակցության համար հավելվածի ստեղծում
Education & Training
Հոգեբանական աջակցության համար հավելվածի ստեղծում

Այս նախագիծը ուղղված է հարմարավետության ստեղծմանը։Կարիք չկա մեծ գումարներ վճարել...

$0 0.00%
raised of $500
Alyona Hovhannisyan Alyona Hovhannisyan 223 days left 0 Likes
I need a laptop to continue my education  ( Architecture)
Education & Training
I need a laptop to continue my education ( Architecture)

I want to help my parents. They are working so hard for me . I'm sure God will f...

$0 0.00%
raised of $2,500
Maria Ghiddah Maria Ghiddah 68 days left 0 Likes
Green Camp, Educational Platform
Education & Training
Green Camp, Educational Platform

Why? Prevent Ecological Disaster At the 70th session of the UN General Assembly...

$881 8.81%
raised of $10,000
Manush Hovnanyan Manush Hovnanyan 223 days left 4 Likes