Popular Projects

Most popular projects     Start Fundraising today!

LucyArt Fashion Clothing. Made in Armenia.
Clothing & Fashion
LucyArt Fashion Clothing. Made in Armenia.

My name is Lusine. I am an Armenian fashion designer and I live in Yerevan. Plea...

$15 1.58%
raised of $950
I will write an engaging SEO article about a topic of your choice.
Publishing & Writing
I will write an engaging SEO article about a topic of your choice.

Hello, my name is David. I am a student and looking for a small financial suppo...

$2,250 112.50%
raised of $2,000
David Naroyan David Naroyan 2 Likes
I will do translate English to Russian and vice versa manually
Publishing & Writing
I will do translate English to Russian and vice versa manually

Recently, I became a Freelancer and do English-Russian translations. I'm co...

$1,260 12.60%
raised of $10,000
Olga Talnikova Olga Talnikova 2 Likes
Please help get out of the financial crisis
Charity & Nonprofit
Please help get out of the financial crisis

Hello, dear Supporters, my name is Zhanna Aslikyan, I'm 26 years old, I live in...

$60 3.00%
raised of $2,000
Zhanna Aslikyan Zhanna Aslikyan 1 Likes
Garden tools for neighbors
Wishes & Dreams
Garden tools for neighbors

Good day, Our neighbors are old people, they live alone. The daughter died, t...

$405 202.50%
raised of $200
Antidrone
Technology & Innovation
Antidrone

I want to create a system that will close Armenia's sky from the enemy to deepen...

$0 0.00%
raised of $100,000
Rafael N Rafael N 1 Likes
Psychiatric Health Rehabilitation Center  Creation In Armenia
Other
Psychiatric Health Rehabilitation Center Creation In Armenia

Հոգեկան առողջության վերականգնողական կենտրոնի ստեղծում Հայաստանում. Հայաստանու...

$5 0.01%
raised of $100,000
For Armenian para table tennis
Sports & Competitions
For Armenian para table tennis

Որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի զարգացնել հաշմանդամային սպորտը և մասնակցել միջազ...

$0 0.00%
raised of $15,000
"Nreni" manufacturer center need support
Clothing & Fashion
"Nreni" manufacturer center need support

Ես Նարինե Ճաղարյանն եմ, ապրում եմ ՀՀ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Իջևան քաղաքում։...

$135 2.70%
raised of $5,000